CUSTOMER CASE VINK KUNSTSTOFFEN

March 23, 2021

In gesprek met Robbert van Dijk, Director Digital Commerce bij Vink Kunsstoffen

Over Vink Kunststoffen
Vink is een handelsbedrijf actief als distributeur van kunststof halffabricaten. Hierbij hebben zij een focus op marktsegmenten als industrie, reclame en bouw. De kernactiviteiten van Vink zijn het op voorraad houden en leveren van kunststof platen, folies, buizen en staven. Zo hebben ze toepassingen voor leidingsystemen, Signs & Graphics en bouwkunststoffen. Vink is marktleider in Nederland en wordt beschouwd als A-merk partner.

Wat is de toegevoegde waarde van SYMSON?
“SYMSON  helpt Vink om een betere pricingstructuur toe te passen, gebaseerd op het gedrag van klanten (transactiedata). Momenteel wordt SYMSON gebruikt om een betere kortingsstructuur in te richten die gebaseerd is op data van de afgelopen jaren. Zo geeft SYMSON bijvoorbeeld inzicht in de prijselasticiteit. Uit deze data komen adviezen naar voren die toegepast kunnen worden op het prijsniveau beter in te richten”, zegt Robbert van Dijk. Vink werkt m.b.t. het afnemen van Data Science diensten in stappen en denkt dat er in de toekomst nog vele stappen gezet kunnen worden.

Hoe en op welk moment ben je erachter gekomen dat Data Science iets toe kan voegen aan de onderneming?
Robbert is 2 jaar werkzaam bij Vink en was hiervoor werkzaam bij een technische groothandel. “Bij deze groothandel was de implementatie van Data Science diensten al in een gevorderde fase. Robbert zag dat er voor Vink mogelijkheden waren om marges te optimaliseren door middel van een intelligente manier van pricing; Meer af stappen van het onderbuik gevoel, maar juist focussen op logica die voortkomt uit data. Zo weet Vink een betere structuur aan te brengen in de pricing.”

Op welke manier draagt SYMSON bij aan de groei van de onderneming?
“Op producten die daarom vragen kan Vink een betere en reëlere prijsstelling hanteren, waardoor marges vergroot worden. Hierbij is het niet zo dat er een prijsoorlog tot stand komt, maar juist dat de kwaliteit beter terug komt in de prijs. Vink levert producten die een hogere waarde met zich meebrengen en deze waarde kunnen ze beter inschatten door middel van SYMSON.”

Hoe zien jullie de bijdrage van Data Science aan de groei van Vink over 5/10 jaar?
SYMSON als tool en Data Science in het algemeen is nieuw voor Vink. Vink is ervan overtuigd dat SYMSON het begin is van een grote ontwikkeling. In zijn algemeenheid zal Data Science een zeer grote rol gaan spelen op alle terreinen in het digitale spectrum. Of het nu gaat over pricing, webshops, marketing, leadgeneratie, etc. Vink is gestart met pricing omdat dit een basis element is voor de organisatie en sluit zeker niet uit dat er nog meerdere diensten zullen volgen.                        

Wat voor transitie heeft Vink doorgemaakt sinds de adoptie van SYMSON? 
“Vorig jaar is Vink gestart met SYMSON en hierbij merken zij dat de tool vraagt om een andere benadering binnen de organisatie. De tool vraagt om overgave en vertrouwen in de technologie en dit kan voor sommige werknemers lastiger zijn om te volgen. Bij bepaalde uitkomsten denken werknemers: ‘Dan kloppen de cijfers niet’. Het is dus erg belangrijk om deze stap goed te communiceren binnen de organisatie; Waarom? Wat voor gevolgen zijn er? Hoe gaat de tool in zijn werking? Door uitgebreid en open met alle medewerkers te communiceren en de werking van de tool te laten zien wordt een groter draagvlak gecreëerd. Dit biedt kansen voor de toekomst. Zo gebruikt Vink nu een segmentatie die voortkomt uit een bestaande regelgeving binnen de organisatie, maar deze heeft niks te maken met behoefte van klanten en bijbehorende transacties. Hier willen we juist naartoe.”                               

Denk je dat Vink steeds afhankelijker wordt van Data-Science? En waarom?    
“Ja, Data Science is een onmisbaar element op verschillende gebieden in je organisatie”. Zo wordt het gebruikt voor inkoop en het voorspellen van vraag. Door het gebruik van Data Science is Vink veel beter in staat om de organisatie te sturen/laten sturen. Er komt een punt waar je niet zonder kunt en als je als organisatie hier niet in meegaat is het moeilijk om je positie als marktleider vast te houden.”                                         

Denk je dat de toenemende afhankelijkheid van Data-Science ook een negatieve impact kan hebben op organisaties? En waarom?
Door het gebruik van tools als SYMSON is het mogelijk om beter onderbouwde beslissingen te nemen en preciezere voorspellingen te doen. Echter is het belangrijk om niet alles over te laten aan de cijfers. Gevoel en business-kennis zijn zeker net zo belangrijk als Data Science. Daarom is het belangrijk om hier de juiste balans in te vinden.

Boek een call om jouw case te besprekenPlan in