Uncategorized

Hoe bepaal je de optimale prijs voor een product in 2022?

November 11, 2021

Een praktische gids voor het bepalen van de optimale prijs voor je product(en) voor succes in 2022!

Hoe je simpel een goede prijs voor je product bepaalt

De optimale prijs voor je product is cruciaal voor het behalen van een solide marge, een mooie winst en uiteindelijk groei van je bedrijf. Voor veel bedrijven is ten minste één van deze factoren een hoofddoel. Om een prijs van je product te op te stellen, kun je heel makkelijk deze eenvoudige formule gebruiken: 

Winst = Prijs x Volume – Totale kosten 

*Voor het verkorten van de prijsformules zijn alle prijzen exclusief btw in dit artikel 

Simpel gezegd, je kijkt naar hoeveel je bedrijf uitgeeft om daarna te bepalen hoeveel producten je voor welke prijs moet verkopen om winst te maken. De meeste bedrijven bepalen in onze ervaring eerst de totale kosten van het bedrijf. De totale kosten kunnen worden berekend met de volgende formule: 

Totale kosten = Totale Vaste kosten + Totale Variabele kosten 

Zoals je kunt zien, zijn de totale kosten gebaseerd op twee verschillende factoren. Totale vaste kosten zijn kosten die niet gerelateerd zijn aan het aantal producten dat je verkoopt, bijvoorbeeld de huur van je pand, machines, webshopkosten of bepaalde marketingacties. Variabele kosten zijn kosten die gebaseerd zijn op het aantal producten dat je produceert, bijvoorbeeld verpakkings-, grondstof- of verzendkosten. 

Veel bedrijven beginnen met het berekenen van de kosten en berekenen vervolgens hoeveel ze moeten verkopen voor welke prijs om een winst te maken. Logischerwijs volgen veel bedrijven een kostprijs-plus-prijs model. Hierbij bepaal je eerst de kosten om vervolgens een prijs en volume te kiezen waardoor je een vooraf bepaalde marge behaalt.  

Dit is (in sommige gevallen) goed, maar voor veel bedrijven verre van optimaal. De meeste bedrijven zouden de focus moeten verleggen van het reduceren van kosten naar het veranderen van prijzen.

Maar waarom? Zodat jij de optimale prijs voor je product(en) kan bepalen!

Hoe je je winst kan optimaliseren met de juiste prijs  

Volgens Simon & Kucher kan een prijsstijging van 5% zonder volumeverlies en gemiddelde marge gemakkelijk leiden tot een winststijging van 30%-50%. Normaal gesproken richten bedrijven zich op het verlagen van de kosten of het vergroten van het volume om meer winst te genereren. Maar hoeveel je ook op deze twee factoren focust; op een gegeven moment heb je de potentie die erin zit, uitgeput. Maar waarom is dit? En wat moet je hierna doen? Laten we nog eens naar de winstformule kijken: 

Winst = Prijs x Volume – Kosten 

Zoals je kunt zien, is Prijs een vermenigvuldigende factor. Hoewel dit volgens Simon & Kucher de meeste potentie heeft om de winst te verhogen besteden bedrijven over het algemeen de minste aandacht aan deze factor. Terwijl de prijs het grootste potentieel voor het verbeteren van de winst heeft. We leggen het uit met het volgende voorbeeld. In de eerste situatie verlagen we de kosten met 10% en voor de andere situatie verhogen we de prijs met 10%.

Prijsverhoging van 10%

Zoals je kunt zien, is een prijsverhoging van 10%, twee keer zo effectief als een kostenverlaging van 10%. Dit is natuurlijk een vereenvoudigde situatie en formule. Maar het principe is duidelijk. Prijsverhogingen zijn effectiever dan kostendalingen wanneer het verkoopvolume gelijk blijft.  

Een plotselinge prijsverhoging van 10% kan gunstig zijn voor bedrijven die in een nichemarkt opereren, of die een veel betere positie hebben ten opzichte van concurrenten. Voorbeelden van bedrijven die de prijzen makkelijk kunnen verhogen zonder (veel) volume te verliezen zijn Apple, dat relatief dure smartphones heeft. Of farmaceutische bedrijven die patenten op producten hebben. Deze bedrijven kunnen verkopen op basis van wat de consument het product waar vind, zonder volume te verliezen. 

Maar wat als je wel te maken hebt met competitie? 

Veel bedrijven opereren in een markt die concurrerend is, zonder de luxe te hebben een bekend premiummerk te zijn. Om hun prijsstelling volledig te optimaliseren, moeten bedrijven daarom rekening houden met de prijselasticiteit van de vraag. Kortom, de verandering van de vraag in relatie tot een verandering in de prijs.

Wiskundig bekend als: Prijselasticiteit van de vraag = % verandering in gevraagde hoeveelheid/ % verandering in prijs

In principe is er een negatief verband; meestal als een product duurder wordt, dan zal er minder vraag naar het product zijn. Hiermee rekening houdend kan een prijsverhoging voor een prijsgevoelig product echter nog steeds effectiever zijn dan een kostenverlaging. Stel dat de prijs van je product met 10% stijgt en 3% van de klanten dan besluit om het product niet meer te kopen.

Hoe zou dat uitpakken? Laten we het weer berekenen: 

10% verhogen + 3% minder verkopen

Ook hier geldt dat een prijsstijging in combinatie met een lichte volumedaling tot een hogere winst kan leiden dan een daling van de kosten. Laat staan als je een kostendaling combineert met een prijsstijging…

Nu denk je misschien dat dit alleen maar theoretisch is, maar dit gebeurt ook dagelijks in de praktijk. In het volgende voorbeeld zie je hoe één van onze klanten de prijs met 10% kan verhogen om daarmee een de marge op dit éne product met wel 29% te verhogen. Wat resulteert in 10.000 euro extra winst per maand op dit ene product!

optimal price example symson

Voor elk bedrijf en elk product zullen deze factoren anders zijn. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Maar op basis van deze principes zijn er echter wel prijsstrategieën die het beste passen bij bepaalde situaties. 

Beste prijsstrategieën – voor eenvoudige tot complexe situaties

Op basis van de winstformule: Winst = Prijs x Volume – Kosten, zijn er bepaalde prijsstrategieën die passen bij bepaalde situaties. 

Stel dat je een nieuw bedrijf start en je alleen de kosten van je product kunt bepalen, dan is de beste strategie voor je bedrijf een kostprijs-plus-prijsmodel of een op concurrenten gebaseerd prijsmodel. Deze twee strategieën zijn handig als je je kosten kent, maar nog niet weet hoeveel producten je gaat verkopen. 

Stel, je hebt al een tijdje een goed verkopend product op de markt en je hebt niet heel veel concurrentie. Dan kun je gaan nadenken over een op klantwaarde prijsmodel of een premium prijsmodel. Deze strategieën richten zich op het verkopen van het product voor de prijs die klanten het waarderen en klanten het product als premium te laten aanvoelen. 

Laten we zeggen dat je je in een zeer competitieve markt bevindt met enkele gevestigde concurrenten, maar waar je wel al een goed marktaandeel hebt. Bestudeer dan de prijselasticiteit van je product en de prijzen van de concurrenten. Dit zou werken als je de juiste data kan analyseren en om dan de juiste prijs voor je product te bepalen. Die dan tot meer winst zal leiden.

Wil jij nou altijd de optimale prijs voor je product hebben? Dan moet je zeker een dynamische prijsstelling overwegen. Dat is een geautomatiseerde variabele prijsstelling voor een product dat anticipeert op veranderingen in de marktomstandigheden. Deze prijsstrategie is erg data-driven en gebruikt data van verschillende bronnen zoals prijzen van concurrenten, prijselasticiteit, seizoen, beschikbare voorraad en/of andere factoren om de optimale prijs te bepalen. Bedrijven zoals Amazon zijn op dit vlak het allerbeste! Dit is de ultieme strategie om je winst te optimaliseren. 

Conclusie 

Er is geen one-size-fits-all oplossing voor een optimale prijsstelling. Het hangt heel erg af van de situatie waarin je als bedrijf zit en hoeveel data en kennis je hebt over de markt. Veel bedrijven moeten zich echter concentreren op het verhogen van de prijzen, omdat daar nog veel winst en waarde kan worden behaald. Als je je prijzen wilt optimaliseren om klaar te zijn voor 2022, kan SYMSON je helpen.

SYMSON helpt bedrijven met hun prijsstelling door alledaagse taken te automatiseren en advies te geven over het vergroten van marges en inkomsten. Om nooit meer marge te verliezen met behulp van de optimale prijsstelling voor je product(en). Wil je meer weten over optimale prijsstrategieën of wat SYMSON voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op! 

Boek een call om jouw case te bespreken



Plan in