Uncategorized

4 Tips om je pricing beheersbaar te houden

November 8, 2021

Welke factoren pricing beïnvloeden en 4 tips om je pricing beheersbaar te houden

Waarom het lastig is om pricing beheersbaar te houden

Computerchips, ijzer, olie, hout, koffie, kaarsen en brouwinstallaties… wat hebben ze allemaal gemeen? De prijzen van al deze producten zijn sinds de coronapandemie exponentieel gestegen. Tijden de pandemie hebben veel bedrijven ervoor gekozen om voorraden klein te houden, om het risico dat ze het niet konden verkopen te verkleinen. Door het snelle economische herstel is er vanuit bedrijven nu juist meer vraag naar producten bij leveranciers dan dat er aanbod is. Hierdoor zijn de prijzen van veel producten explosief gestegen. Voor grote multinationals is dit nog niet een heel groot probleem, maar voor veel MKB-bedrijven in Nederland wel. Voor deze bedrijven heeft een stijging van de kosten een enorme impact op de winstmarges. 

Leverancierskosten zijn één van de factoren die verband houden met pricing en marge-optimalisatie. Normaal gesproken denken bedrijven eerst na over kostenbesparingen wanneer de winstmarges in gevaar komen. Maar met de stijgende prijzen van zoveel producten kan het voor bedrijven echter gemakkelijker zijn om naar andere factoren te kijken, die invloed hebben op de pricing. Om te zorgen dat je pricing optimaal blijft is het van belang dat de pricing in je bedrijf beheersbaar is. Het moet overzichtelijk en goed te begrijpen zijn. Voor sommigen bedrijven is dit lastig, maar dat hoeft het niet te zijn als je al bedrijf over de juiste informatie en hulpmiddelen beschikt.  

In dit artikel lees je welke interne & externe factoren van invloed zijn op pricing. Interne factoren zijn factoren binnen je bedrijf die je pricing beïnvloeden en externe factoren zijn factoren buiten je bedrijf die je pricing beïnvloeden. Daarnaast hebben we 4 tips om pricing in je bedrijf beheersbaar te maken of te houden. 

Interne factoren 

 • Bedrijfsdoelstellingen – Wat zijn de doelstellingen van je bedrijf? Dit bepaalt vaak welke prijs er aan de klanten wordt aangeboden. Bedrijven die een nieuwe markt betreden, willen misschien zoveel mogelijk marktaandeel winnen. Dit proberen ze dan bijvoorbeeld te doen door een lagere prijs te hanteren dan de concurrenten. Ook wel een prijsmodel voor marktpenetratie genoemd. Andere bedrijven kunnen het doel hebben om de winst te maximaliseren of ze moeten andere zakelijke doelen bereiken. Dit heeft allemaal invloed op de pricing. 
 • Organisatiestructuur – De structuur van de organisatie kan ook een interne factor zijn die de prijsstelling beïnvloedt. Sommige bedrijven hebben prijsmanagers die de prijs van alle producten bepalen. Andere bedrijven hebben misschien salesteams of mensen die tot een zekere hoogte zelf de prijs van een product of service kunnen bepalen. Vooral bedrijven die een dienst verkopen via sales kunnen merken dat de hoeveelheid geld die ze voor een dienst of product krijgen, per project, verkoper of bedrijf verschild. 
 • Marketingmix – Pricing moet niet als een op zichzelf staand iets gezien worden binnen een bedrijf. Pricing hangt namelijk meestal samen met andere marketingaspecten van bijvoorbeeld de 4P-marketingmix. Zo kan de prijsstelling van een product ook sterk gerelateerd zijn aan de promotie van dat ene product. Een voorbeeld hiervan zijn de kortingen op wasmiddel, snoep of andere waren in de supermarkt waar je vaak korting op kan krijgen. Voor deze producten is de prijs niet op zichzelf staand maar ook onderdeel van de marketing.  
 • Productie kosten – Naast dit alles moet er ook rekening worden gehouden met de productiekosten van je product. Als je meer moet betalen voor het produceren van je product, dan heb je een lagere winstmarge als de prijs voor consumenten hetzelfde blijft. Daarom hebben de productiekosten van producten ook een grote invloed op de pricing.  

Externe factoren 

Naast interne factoren zijn er ook externe factoren, die je (deels) niet zelf in de hand hebt. 

 • Vraag  – De vraag naar je product is één van de belangrijkste externe factoren. Als niemand je product in de eerste plaats wil, dan maakt de prijs voor het product niet eens uit. Willen veel mensen je product en kun je een hoge prijs vragen zonder dat je klanten afschrikt? Dan kun je eenvoudig je marges verbeteren door de prijs te verhogen. Het begrijpen van de vraag en de prijselasticiteit van je product is dus erg belangrijk.  
 • Concurrentie – Concurrenten hebben ook invloed op je pricing. Sommige bedrijven hebben geen concurrentie in hun markt, maar de meeste bedrijven hebben dat in zeker mate wel. De prijzen van concurrenten zijn ook van invloed op jouw prijsstelling, omdat consumenten en klanten vaak eerst meerdere mogelijkheden overwegen voordat ze een product kopen. Je prijs dus wordt dus in relatie tot andere prijzen gezien.
 • Leveranciers – Zoals in het begin al is gezegd kunnen de kosten van de producten die je van leveranciers krijgt (snel) veranderen. Deze prijsstijgingen kunnen zeer plotseling zijn en daardoor je marges verlagen. Daarom moet je niet alleen de interne productiekosten controleren, maar ook de kosten van producten die je van externe partners krijgt. 
 • Economische omstandigheden & overheidsvoorschriften – Ten slotte kunnen economische omstandigheden en overheidsvoorschriften ook je prijsstelling beïnvloeden. Als er economische hoogtij is dan kun je meestal meer vragen voor je producten omdat mensen meer geld over hebbe. Maar als de tijden slecht zijn, kun je veel minder vragen. Daarnaast kan overheidsbeleid de prijsstelling beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de tabaksindustrie waar accijnzen de prijs van het product beïnvloeden.  

Beste tips om pricing beheersbaar te houden 

 • Begrijp je kosten en winstmarges – Weet ten allereerste wat de exacte kosten van je producten zijn! Kosten kunnen in de loop van de tijd veranderen, leveranciers kunnen prijzen wijzigen en interne processen kunnen bijvoorbeeld goedkoper worden. Als je niet weet wat een product je kost (of slechts een ruwe schatting hebt), dan kan je prijsstelling ook rommelig worden omdat je je exacte marges niet kent. 
 • Definieer een duidelijke prijsstrategie die in lijn is met de bedrijfsdoelstellingen – Aangezien bedrijfsdoelstellingen meestal de belangrijkste drijfveer zijn voor bedrijven, moet je een duidelijke prijsstrategie opstellen die aansluit bij je bedrijfsdoelstellingen. Er zijn veel heel veel prijsstrategieën, die ook nog eens gecombineerd kunnen worden. Zorg ervoor dat je de voor- en nadelen van de strategieën kent om vervolgens de juiste te kiezen voor jouw business case. Om je hierbij te helpen, heeft SYMSON een Pricing Strategy Builder in haar software om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste prijsstrategie. 
 • Zorg voor prijsexpertise – Pricing kan een tijdrovende klus zijn, vooral als je een groot product portfolio hebt. Om de pricing adequaat aan te passen aan veranderingen in interne en externe factoren, kunnen bedrijven het beste iemand hebben met voldoende expertise op het gebied van prijsstellingen.  
 • Maak gebruik van data – Ten slotte kan men gebruik maken van data om optimale resultaten te behalen. Tegenwoordig kun je van heel veel zaken gegevens verzamelen, vooral online. Zodra je voldoende data heb, kun je deze onderzoeken en zien waar de kansen liggen. Zo kun je uitvinden wat de optimale prijs is waarmee je de hoogste marge en omzet pakt! 

Conclusie

Pricing kan tegenwoordig erg ingewikkeld zijn, vooral in tijden waarin de kosten van producten sterk stijgen. SYMSON helpt prijsmanagers en bedrijven bij het creëren van optimale prijsstrategieën met behulp van AI. Wil je meer weten over het beheersbaar houden van pricing of wat SYMSON voor jou kan betekenen, plan dan gerust een gesprek in!

Boek een call om jouw case te besprekenPlan in