CUSTOMER CASE MEGAGROUP

April 5, 2021

In gesprek met Bernard Verburg, CEO MegaGroup

Wat zijn de kernactiviteiten van MegaGroup
MegaGroup is een technische groothandel in wateroplossingen met vestigingen door heel Europa. MegaGroup heeft de missie om duurzame groei mogelijk te maken door wateroplossingen op een slimme, gemakkelijke en efficiënte manier beschikbaar te maken.

Wat voor Data Science dienst neemt MegaGroup af
Net zoals Vink werkt MegaGroup ook met SYMSON, een tool van de Data Science onderneming E-tail Genius. De tool kijkt met name naar de afzet binnen verschillende klantgroepen en voert hier een prijssensitiviteitsanalyse op uit. Deze analyse geeft de relatieve verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een relatieve prijsverandering van dat goed. Door middel van de tool is de onderneming in staat om een betere prijs te hanteren en zo de marges te vergroten.

Hoe en op welk moment bent u erachter gekomen dat Data Science iets toe kan voegen aan uw onderneming
Bernard beschikte al over enige kennis van Data Science voordat hij bij MegaGroup aan de slag ging en wist wat voor positieve impact Data Science kan hebben om de bedrijfsprocessen en winstgevendheid van een onderneming. Binnen MegaGroup merkte hier dat er een ongelofelijke hoeveelheid data was, maar dat hier veel te weinig mee gedaan werd. Zo zijn ze in 2017 in contact gekomen met E-tail Genius.

Op welke manier draagt Data-Science bij aan de groei van uw onderneming?
E-tail Genius doet analyses op artikelen. Uit de inzichten is gebleken dat MegaGroup geen logische opbouw had in marges op leadartikelen(hoofdartikel) en led artikelen(bijpassende producten). Zo waren de marges op leadartikelen vaak te hoog en de marges op led artikelen vaak te laag, waardoor er geen optimale afzet werd verkocht. Bovendien ontdekte MegaGroup door het gebruik van SYMSON dat er ook een absoluut verschil in prijs was per land. Zo zat Duitsland bijvoorbeeld op een significant lagere brutomarge dan Nederland. Door het advies van SYMSON voor een aantal artikelen direct op te volgen, bleek dat er veel ruimte was om marges en winstgevendheid structureel te vergroten. Zo heeft de tool een belangrijke bijdrage geleverd om dit bewustzijn binnen MegaGroup te creëren.

Hoe zien jullie de bijdrage van Data Science aan de groei van uw overneming over 5/10 jaar?
MegaGroup wil graag volwassener worden in pricing. Momenteel worden prijzen 2 à 3 keer per jaar aangepast en dit moet in de toekomst met meer regelmaat gebeuren. Daarnaast wil Bernard Data Science graag gebruiken in demand forcasting. Ongeveer 1/3 van de artikelen komen uit Azië en bovendien bestaat er een redelijke hoge mate van seizoenmatigheid. Idealiter heb je aan het einde van het jaar de voorraad uitverkocht, maar hier is dus een goede demand forcasting voor nodig. Deze is nu nog rudimentair en dus kan er door middel van Data Science hier nog veel gewonnen worden.  

Wat voor transitie heeft uw onderneming doorgemaakt door Data Science
Het gebruik van Data Science heeft een impact op de gehele onderneming, ook al is er maar een klein team wat er echt daadwerkelijk met de tool werkt. MegaGroup heeft op het randje van een faillissement gezeten en hierdoor verkochten salesmanagers vaak producten tegen een hogere korting. Door het gebruik van SYMSON is het geloof en vertrouwen in de juistheid van de gebruikte prijsmodellen toegenomen en hierdoor het gebruiken van kortingen om de klant tevreden te houden verdwenen. Echter is het zeer belangrijk dat je een vast team hebt die de tool zodanig kan gebruiken dat ze het model in Jip en Janneke taal kunnen omzetten naar besluitvorming.

Denkt u dat uw onderneming steeds afhankelijker wordt van Data-Science? Waarom?
In deze fase is dat nog te vroeg. Data Science is belangrijk, maar het is nog niet zo dat de gehele organisatie draait op Data Science. In de toekomst zal dit wel steeds meer gaan gebeuren. De hoeveelheid data explodeert en hierdoor kunnen er steeds betere beslissingen genomen worden.

Denkt u dat de toenemende afhankelijkheid van Data-Science ook een negatieve impact kan hebben op uw onderneming en andere ondernemingen? Waarom?
Ja, als er een beperkte groep werknemers binnen het bedrijf maar echt goed begrijpt wat er gebeurt, dan ben je zeer afhankelijk van deze groep en dit kan een valkuil zijn. Een begrijpbare tool zoals SYMSON maakt dit al makkelijker. Het is belangrijk om altijd te blijven toetsen aan ervaring en gevoel. Als je niet meer weet wat er gebeurt in je modellen, dan ga je risico lopen.

Boek een call om jouw case te besprekenPlan in