AI Pricing voor Groothandels

January 25, 2021

De uitdaging


Een goede pricing strategie is essentieel voor elke groothandel. Veel groothandels baseren hun prijzen vooral op kosten en niet op competitie, “willingness to pay” of waarde die wordt toegevoegd De groothandel in kwestie, die technische irrigatiesystemen verkoopt, prijst nu voornamelijk haar producten op basis van kortingen, waarbij voor elke klant een persoonlijke optimale korting wordt bepaald. Deze korting is meestal volume gedreven, waarbij de salesmanagers vrij zijn om bij te sturen.

Het management was van mening dat intelligente prijsstelling een groot voordeel zou zijn om in de toekomst concurrerend te blijven en bovendien twee kernproblemen op te lossen: emotionele prijsstelling door verkoopmanagers aan te vullen met data-driven inzichten en het prijsstellingsproces efficiënter te maken.

“De allerbelangrijkste beslissing bij het evalueren van een bedrijf is het pricing model .”  Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway

De oplossing


Het SYMSON-team startte het project met een brainstorm waarin de huidige en toekomstige prijsstrategieën van het bedrijf werden besproken. Er zijn drie prijsstrategieën gedefinieerd:

● Een strategie voor key value items items waarbij verschillende items werden gedefinieerd als “traffic generators” voor het bedrijf.

● Een geografische prijsstrategie waarbij uitzonderingen werden gemaakt tussen de verschillende landen in Europa.

● Een op regels gebaseerde prijsstelling (“rule based pricing”) waarbij prijzen bepaalde beperkingen kregen om ze te optimaliseren, zoals minimale marge per product(groep).

Het team begon met het analyseren welke prijsgevoelige producten (key value items) in het assortiment konden worden gedefinieerd en welke business rules in de prijsstelling moesten worden opgenomen. Bovendien was SYMSON ingeschakeld om de klantdata te koppelen aan de pricing engine in SYMSON, die de optimale prijzen voorspelt voor het maximaliseren van de brutowinst voor elk product, rekening houdend met de beperkingen van de strategieën. Er werd gestart met een kleine scope (een land) om het prijsmodel te laten leren van de verschillende datapunten zoals klantengroepen, kortingsgroepen, seizoensinvloeden, prijselasticiteit en de business rules voor prijsstelling.

Pricing is een bijzonder krachtig hulpmiddel voor groothandels, omdat de prijsomgeving toegang biedt tot een overvloed aan data en datastromen – deze zijn fantastisch voor de slimme algoritmes in SYMSON. In het geval van deze klant leverde een combinatie van de juiste data, krachtige technologie en een sterk projectteam de resultaten die de klant nodig had om succesvol te zijn.

Start een gratis TrialPlan in