Uncategorized

Verschillende soorten prijsbepalingen

March 2, 2021

Voordelen van “prijsmodellen”?

Voor klanten is de mogelijkheid om verschillende prijzen te vergelijken een van de belangrijkste voordelen van online kopen. Aangezien e-commerce blijft groeien, wordt het vergelijken van prijzen met de dag gemakkelijker, wat betekent dat klanten steeds meer op zoek zullen gaan naar de beste prijs-kwaliteitverhouding die ze kunnen vinden.

Met een sterke prijsstrategie kunt u beter aan de verwachtingen van de klant voldoen door een reden achter uw hogere of lagere prijzen te zetten. Uw strategie creëert een herhaalbaar proces dat u aanmoedigt om na te denken over hoe uw doelgroep – en misschien zelfs uw concurrenten – zullen reageren op uw prijsbeslissingen. Naarmate u uw tactiek verfijnt, zult u in staat zijn om zelfs de meest prijsgevoelige klanten te overtuigen.

In combinatie met een goede marketingstrategie kan uw prijsstrategie u zelfs helpen de gepercipieerde waarde van uw producten of diensten op de lange termijn te veranderen.

Wat is de definitie van “prijsmodel”?

Een juiste prijsbepaling van uw producten of diensten is een van de grootste uitdagingen waarmee u als ondernemer of manager te maken krijgt. Het belang van prijszetting is duidelijk, aangezien het een directe correlatie heeft met de winstmarge die u in uw bedrijf binnenbrengt. Als u uw producten en diensten te hoog prijst, loopt u het risico dat u klanten in de armen van uw concurrenten drijft. Aan de andere kant zullen te lage prijzen u met kleine marges opzadelen, ook al bent u in staat veel te verkopen. Uiteindelijk zullen alleen bedrijven die de “sweet spot” voor prijsstelling weten te vinden, in staat zijn om het ver te schoppen.

Daarom is het een goed idee om geavanceerde prijsmodellen te gebruiken om tot een prijsniveau te komen dat zinvol is voor uw markt en uw producten. Het maakt niet echt uit waarvoor u uw producten zou willen verkopen – het maakt alleen uit wat klanten bereid zijn te betalen.

Voordelen van “prijsmodellen”?

Voor klanten is de mogelijkheid om verschillende prijzen te vergelijken een van de belangrijkste voordelen van online kopen. Aangezien e-commerce blijft groeien, wordt het vergelijken van prijzen met de dag gemakkelijker, wat betekent dat klanten steeds meer op zoek zullen gaan naar de beste prijs-kwaliteitverhouding die ze kunnen vinden.

Met een sterke prijsstrategie kunt u beter aan de verwachtingen van de klant voldoen door een reden achter uw hogere of lagere prijzen te zetten. Uw strategie creëert een herhaalbaar proces dat u aanmoedigt om na te denken over hoe uw doelgroep – en misschien zelfs uw concurrenten – zullen reageren op uw prijsbeslissingen. Naarmate u uw tactiek verfijnt, zult u in staat zijn om zelfs de meest prijsgevoelige klanten te overtuigen.

In combinatie met een goede marketingstrategie kan uw prijsstrategie u zelfs helpen de gepercipieerde waarde van uw producten of diensten op de lange termijn te veranderen.

Hoe machine learning en AI prijsmodellen ondersteunen

Het bepalen van de juiste prijs voor een goed of dienst is een oud probleem in de economische theorie. Er zijn een enorme hoeveelheid prijsstrategieën die afhangen van het nagestreefde doel. Het ene bedrijf kan streven naar een maximale winstgevendheid per verkochte eenheid of op het totale marktaandeel, terwijl een ander bedrijf toegang moet krijgen tot een nieuwe markt of een bestaande markt moet beschermen. Bovendien kunnen in hetzelfde bedrijf verschillende scenario’s naast elkaar bestaan voor verschillende goederen of klantensegmenten.

Wat is het beste en meest effectieve prijsmodel en wat is het beste voor uw bedrijf?

Wij van Symson kunnen niet voor u bepalen wat het beste prijsmodel is voor uw organisatie. Wij kunnen echter wel een aantal prijsmodellen voor u schetsen. Op deze manier kunnen wij u helpen te bepalen welk prijsmodel het beste bij uw organisatie past:

·       Key-value item prijsmodel

Value-based pricing is een strategie waarbij prijzen primair worden vastgesteld op basis van de door een klant gepercipieerde waarde van een product of dienst. Value pricing is klantgerichte prijsstelling, wat betekent dat bedrijven hun prijzen baseren op hoeveel de klant denkt dat een product waard is.

Op waarde gebaseerde prijszetting is verschillend van “cost plus”-prijszetting, waarover we het later zullen hebben. Bij kostprijs plus winstopslag worden de productiekosten in de prijsberekening opgenomen. Bedrijven die unieke of zeer waardevolle functies of diensten aanbieden zijn beter gepositioneerd om voordeel te halen uit het value pricing model dan bedrijven die hoofdzakelijk gestandaardiseerde items verkopen.

·       Prijsmodel op uur-basis

Prijsbepaling per uur is voor iedereen vrij eenvoudig te begrijpen. U factureert €X voor elk uur werk dat u voor een klant verricht. U kunt vooraf betaalde blokken tijd verkopen (10 uur voor €X / uur, bijvoorbeeld) of u kunt gewoon het werk doen en dan periodieke facturen sturen. U kunt zelfs een soort voorschotsysteem opzetten waarbij de klant u elke maand een vast bedrag betaalt in ruil voor X aantal uren van uw tijd.

Wanneer u een offerte maakt voor een project met een welomschreven omvang en tijdschema, is het gebruik van op waarde gebaseerde prijzen waarschijnlijk de beste optie.

Voor werk dat niet in een project past of voor lopend werk dat in de loop van de tijd zal veranderen, zijn uurtarieven dan vaak handiger om te gebruiken.

Boek een demoPlan in

·       Mixed bundling prijsmodel

Gemengde prijsbundeling houdt in dat klanten vrij kunnen kiezen of zij een van de twee producten, beide producten of geen van beide producten willen kopen.

Prijsbundeling, ook “product bundle pricing” genoemd, is een strategie die detailhandelaren gebruiken om veel artikelen tegen hogere marges te verkopen en de consument tegelijkertijd een korting te geven. Bij bundelprijzen bieden detailhandelaren verschillende producten aan als een pakket en bieden dit pakket vervolgens aan consumenten aan tegen een lagere prijs dan het zou kosten om die artikelen afzonderlijk te kopen.

Dit model werkt omdat de prijs de belangrijkste “p” in de marketingmix is. Prijs is vaak de belangrijkste onderscheidende factor voor consumenten, en wanneer zij een bundelprijs kunnen krijgen voor producten waar zij van houden, zullen zij het gevoel hebben dat zij de best mogelijke deal hebben gekregen. 

·       Prijsmodel voor marktpenetratie

Penetration pricing is een marketingstrategie die bedrijven gebruiken om klanten aan te trekken voor een nieuw product of een nieuwe dienst door een lagere prijs aan te bieden in het eerste aanbod. De lagere prijs helpt een nieuw product of een nieuwe dienst om de markt te penetreren en klanten weg te lokken van concurrenten. Prijszetting met het oog op marktpenetratie is gebaseerd op de strategie om aanvankelijk lage prijzen te gebruiken om een groot aantal klanten bewust te maken van een nieuw product en vertrouwen en reputatie op te bouwen bij potentiële klanten om bijkomende klanten aan te trekken.

Het doel van een prijspenetratiestrategie is klanten ertoe te verleiden een nieuw product te proberen en marktaandeel op te bouwen in de hoop de nieuwe klanten te kunnen behouden zodra de prijzen weer een normaal niveau bereiken. Voorbeelden van penetratieprijzen zijn een online nieuwswebsite die een maand gratis aanbiedt voor een abonnementsdienst of een bank die zes maanden lang een gratis betaalrekening aanbiedt.

·       Hoog-laag prijszettingsmodel

High low pricing is een model waarbij een bedrijf zich baseert op verkoopbevorderende acties om de consument aan te zetten tot aankopen. Met andere woorden, het is een prijsstrategie waarbij een bedrijf in eerste instantie een hoge prijs vraagt voor een product en vervolgens de prijs verlaagt door middel van promoties, afprijzingen, of uitverkopen. Bij dit model wisselt de prijs van een product gedurende een bepaalde periode tussen “hoog” en “laag”.

De redenering achter deze prijsstrategie is de consument de perceptie van een koopje te geven en zo tijdens een promotieperiode een hoge verkoop te genereren. Door een korting toe te passen op een product dat “hoog” geprijsd is, zullen de consumenten eerder geneigd zijn het product te kopen omdat zij ervan uitgaan dat het een koopje is. In wezen bepaalt de aanvankelijk hoge prijs de waarde van het product voor de consument. Wanneer de prijs later tijdens een promotieperiode wordt verlaagd, wordt de lage prijs voor de consument als een koopje beschouwd. Bijvoorbeeld: “Koop het nu het nog een koopje is!”.

·       Psychologisch prijsmodel

Psychologische prijszetting is de bedrijfspraktijk om prijzen lager dan een geheel getal vast te stellen. Het idee achter dit model is dat klanten de iets verlaagde prijs zullen lezen en lager zullen waarderen dan de prijs in werkelijkheid is. Een voorbeeld van psychologische prijsstelling is een artikel waarvan de prijs 3,99 euro is, maar dat door de consument wordt gezien als 3 euro en niet 4 euro, waardoor 3,99 euro als een lagere prijs wordt gezien dan 4,00 euro

Boek een demoPlan in

·       Kostprijs-plus-prijsmodel

Cost-plus pricing, ook wel markup pricing genoemd, is de praktijk van een bedrijf om de kosten van het product voor het bedrijf te bepalen en dan een percentage bij die prijs op te tellen om de verkoopprijs aan de klant te bepalen.

Dit model is een zeer eenvoudige, op de kosten gebaseerde prijsstrategie voor het vaststellen van de prijzen van goederen en diensten. Bij de kostprijs plus winstopslag worden eerst de directe materiaalkosten, de directe arbeidskosten en de overheadkosten opgeteld om te bepalen wat het de onderneming kost om het product of de dienst aan te bieden. Bij de totale kosten wordt een winstpercentage opgeteld om de verkoopprijs te bepalen. Dit percentage is de winst. U moet dus beginnen met een goed en nauwkeurig inzicht in alle kosten van de onderneming en waar die kosten vandaan komen.

·       Premium prijsmodel

Premium pricing is een strategie waarbij het product van uw bedrijf tactisch hoger wordt geprijsd dan dat van uw directe concurrentie. Het doel van een premium prijsstelling is om in de markt het gevoel te creëren dat uw product net dat beetje beter is dan de rest. Dit werkt het best in combinatie met een gecoördineerde marketingstrategie die erop gericht is die perceptie te versterken.

Premium pricing is nauw verwant met de strategie van het afromen van prijzen. In tegenstelling tot skimming gaat het hier echter om het vaststellen van hoge prijzen en het handhaven daarvan. Luxe merken hebben vaak premium pricing toegepast, maar deze strategie heeft ook zijn plaats in SaaS.

Omdat premium pricing gevoelig is voor de reputatie van uw bedrijf, zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen voordat u deze strategie gaat gebruiken. Veel merken beginnen premium pricing te gebruiken zodra ze een grote vraag hebben ontwikkeld. Zodra uw bedrijf merkloyaliteit geniet en een dienovereenkomstig sterke klantenbasis heeft, kunt u het zich veroorloven om een premium prijs te vragen, wetende dat u een verzekerde groep kopers heeft.

Merkentrouw zorgt ook voor sterke mond-tot-mondreclame voor uw product. In dit geval zal de bereidheid van de klant om te betalen sterk afhangen van de mate waarin uw kopers ervan overtuigd zijn dat andere kopers bereid zijn die premie te betalen. Dit staat bekend als het opbouwen van merkwaarde voor uw product.

·       Prijsmodel op basis van prestatie

Bij prijszetting op basis van prestaties factureert u uw klant op basis van de prestaties van het product of de dienst die u levert. Een dergelijk prijsmodel kan alleen worden gebruikt voor bepaalde klanten en in specifieke situaties, omdat het een belangrijke (schriftelijke) overeenkomst vereist tussen u en uw klant. U moet vooraf de tijd nemen om richtlijnen vast te stellen voor prijsbepalingsmodellen op basis van prestaties en om zeer duidelijke en ondubbelzinnige maatstaven te ontwikkelen voor het bereiken van de doelstellingen. Als u haast heeft, of door de klant onder druk wordt gezet om verder te gaan, probeer dan geen prestatiegerichte prijsmodellen.

Op prestaties gebaseerde prijsstelling is een verzekering. Het zorgt ervoor dat de verkoper de koper niet te weinig in rekening brengt. Wanneer de uiteindelijke prestatie van de dienst of het product twijfelachtig is, garandeert de op prestatie gebaseerde regeling dat naarmate de verkoper meer levert, hij ook meer betaald krijgt. Belangrijk is dat de koper ook de verzekering krijgt dat hij niet te veel zal betalen, zowel op institutioneel als op individueel niveau. Geen enkele persoon of organisatie wil meer betalen voor een product of dienst dan het waard is.

·       Op klantwaarde gebaseerd prijsmodel

Uiteindelijk bepaalt de klant of de prijs van een product juist is. Daarom moeten, vanuit een marketingperspectief, prijsbeslissingen, net als alle andere marketingmixbeslissingen, beginnen met de klantwaarde. Wanneer een klant een product koopt, ruilt hij iets van waarde (de prijs) om er iets van waarde voor terug te krijgen (de voordelen van het hebben of gebruiken van het product of de dienst). Daarom moet een effectieve prijsstelling zich toespitsen op de waarde die het product voor de klant oplevert: Customer value-based pricing. Een effectieve, op de klantwaarde gebaseerde prijszetting houdt in dat we begrijpen hoeveel waarde consumenten hechten aan de voordelen die zij van het product krijgen. Vervolgens moeten we een prijs bepalen die deze waarde weergeeft.

Customer value-based pricing gebruikt de waardeperceptie van de koper als de sleutel tot prijszetting. In dit model wordt de prijs vastgesteld op basis van de waardeperceptie van de koper. Daarom kan de marketeer geen product en marketingprogramma ontwerpen en daarna de prijs bepalen. In plaats daarvan is de prijs een integraal onderdeel van de marketingmix – hij wordt bepaald voordat het marketingprogramma wordt vastgesteld.

·       Prijsmodel op basis van concurrentie

Prijsstelling op basis van concurrentie is een prijsstellingsmethode waarbij uw prijzen worden vastgesteld in verhouding tot de prijzen van uw concurrenten. Dit wordt vergeleken met andere strategieën zoals value-based pricing of cost-plus pricing, waarbij de prijzen worden bepaald door het analyseren van andere factoren zoals de vraag van de consument of de productiekosten. Prijsstelling op basis van concurrentie richt zich uitsluitend op de openbare informatie over de prijzen van de concurrenten, niet op de waarde voor de klant.

Een sterke, op concurrentie gebaseerde prijsstrategie is gebaseerd op onderzoek. Wanneer u begrijpt hoe de topconcurrenten in uw markt hun producten prijzen en hoe die prijzen de verwachtingen van de klant kunnen beïnvloeden, hebt u een basis voor het bepalen van de tarieven van uw product of dienst.

Prijsstelling op basis van de concurrentie is een geweldige eerste stap in het vinden van de best mogelijke prijs voor uw product of dienst. Marktonderzoek geeft u een solide basis waarop u uw prijsbeslissingen kunt baseren. Een die gemakkelijk te berekenen is, snel te implementeren, en relatief weinig risico’s met zich meebrengt.

Boek een demoPlan in

·       Dynamisch prijsmodel

Bij dynamische prijsstelling passen bedrijven en winkels hun prijzen voortdurend aan om enerzijds hun marges en anderzijds hun verkoopkansen te optimaliseren. Bij deze prijsstrategie gaan winkels op zoek naar de prijs die klanten op een bepaald moment bereid zijn te betalen.

Er zijn winkelketens waar de prijs van artikelen tot meerdere keren per dag wordt aangepast. Deze veranderingen gebeuren vaak automatisch, op basis van algoritmen en verzamelde gegevens.

Bij dynamische prijsstelling wordt rekening gehouden met de prijs van de concurrent, het tijdstip van de dag of de dag van de week, de vraag en de voorraadniveaus. De prijzen van concurrenten worden voortdurend in de gaten gehouden, onder andere met behulp van spiders die webwinkels in de gaten houden. Maar ook meer abstracte factoren zoals het weer kunnen een rol spelen bij het bepalen van de beste prijs.

Concluderend…

welk model het beste werkt voor uw organisatie is altijd aan u om te bepalen. Het is dus een heel gedoe om in elke situatie een voorspelling te kunnen doen over welk model het meest geschikt is.

Dus waarom de moeite nemen om het zelf uit te zoeken als Symson het voor u kan doen?